Aktualności

Dodano: 2020-11-27 12:34:50 Kategoria: Aktualności

Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie otwarta od 1 grudnia 2020 roku

Szanowni Państwo, zgodnie z najnowszym ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Poz. 2091)


od wtorku 1 grudnia otwieramy Gminną Bibliotekę Publiczną w Pacanowie dla wypożyczających.

W myśl powyższego rozporządzenia:  "...Do dnia 27 grudnia 2020r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1osoba na 15m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie..."
 
Jednocześnie informujemy, że wypożyczanie będzie się odbywało bez wolnego dostępu do półek i ze szczególnym przestrzeganiem zasad sanitarnych.
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:
- nadal zamknięte pozostają czytelnie i wolny dostęp do półek
- czytelnicy przyjmowani będą przy stole w miejscu do tego przeznaczonym
- w wyznaczonym miejscu będzie mógł przebywać tylko jeden czytelnik obowiązkowo w maseczce i rękawiczkach
- pracownicy biblioteki będą zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji
- książki zwracane przez czytelników będą odkładane na 3 dni w osobne miejsce, tzn.poddane kwarantannie
- po upływie 3 dni miejsce, w którym leżała książka zostaje zdezynfekowane
- nadal zawieszamy zajęcia poza biblioteczne dla dzieci i dla dorosłych
- biblioteka będzie otwarta w godzinach od 8 do 15
 
Serdecznie zapraszamy!
 
/GBP/