Aktualności

Dodano: 2019-02-14 14:16:01 Kategoria: Aktualności

II Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

Dyrekcja Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Pacanów na II Gminny Turniej Szachowy, który odbędzie się 2 marca o godz.10:00 w Gminnej Bibliotece.


 0081_Szachy.jpg

- obowiązkowe zapisy do 25 lutego 2019 (należy wypełnić kartę z załącznika)
- dwie kategorie wiekowe
- więcej informacji: Regulamin (poniżej) lub Anna Szcześniak - GBP

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!

 

REGULAMIN
II Turnieju Szachowego o Puchar Miasta i Gminy Pacanów

ZASADY OGÓLNE
§ 1
Organizatorem turnieju jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów.

§ 2
Celem turnieju jest:
-popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców gminy Pacanów
-aktywizacja uczestników do kreatywnego spędzania wolnego czasu
-możliwość bezpośredniego kontaktu miłośników gry w szachy
-wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy

§ 3
1.Turniej ma charakter zamknięty. Udział mogą brać wyłącznie mieszkańcy Gminy Pacanów.
2. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna, co oznacza, że uczestnicy grają wyłącznie indywidualnie, nie parami.
3. Ilość uczestników jest nieograniczona
4. Turniej będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
- osoby poniżej 18-ego roku życia
- osoby po 18-ym roku życia
5. Osoby chcące wziąć udział w Turnieju muszą wypełnić kartę zgłoszeniową dołączoną do niniejszego Regulaminu i dostarczyć w terminie do 25 lutego do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie (osobiście lub pocztą)
Zgłoszenia w innej formie nie będą honorowane.
Osoby niepełnoletnie powinny dostarczyć wzór karty zgłoszeniowej nr 2, z podpisem i zgodą rodzica/opiekuna.
6.Uczestnicy Turnieju powinni zjawić się najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem pojedynku.

§ 4
1. Termin i miejsce Turnieju: 2 marca 2019, godz. 10:00, Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie
2. Termin zgłaszania uczestnictwa: 25 lutego 2019 – GBP Pacanów.

WARUNKI TECHNICZNE TURNIEJU

§ 5
1. Turniej będzie podzielony na dwie kategorie wiekowe.
2.Wszyscy uczestnicy grają indywidualnie co stanowi klasyfikację indywidualną.
Klasyfikacja zostanie ustalona na podstawie sumy zdobytych punktów
Indywidualnych zawodników.
3. Czas trwania pojedynku wynosi po 15 min na zawodnika.
Po upływie tego czasu przegrywa zawodnik, którego czas dobiegł końca.
4. Uczestnik otrzymuje 1 punkty za wygraną, 0,5 punkt za remis i 0 punktów za porażkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6
1. Organizator przewidział nagrody dla najlepszych zawodników.
2. Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej uhonorowane będą nagrodami.
3. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Turnieju.
4. Od uczestników Turnieju nie są pobierane żadne opłaty.
5. Szczegółowy terminarz oraz harmonogram pojedynków będzie ogłoszony po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody (Do karty zgłoszeniowej dołączona jest zgoda na udostępnienie wizerunku).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rozgrywek w przypadku zbyt dużej liczby uczestników.
8. Zapisy i pozostałe informacje: Anna Szcześniak, Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie, Rynek 15, 28-133 Pacanów, tel. 41 3765403 wew. 33.

/GBP/

90_Szachy.jpg

Czy ktoś odbierze tytuł szachowego mistrza Krystianowi Słomskiemu?